Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Hang Seng Index

The Index Hang Seng is the major stock index on the Hong Kong Stock Exchange. It includes 4 sectors: trade and industry, finance, supply industry and real estate.
It was first published on November 24, 1969 with the base value of 100.

Hang Seng reflects the development of the four major sectors of Chinese economy and investors' sentiment regarding the perspectives of these sectors.