Skip to main content

FTSE 100 Cash

FTSE Cash là một công cụ tài chính tổng hợp có giá trị được tính dựa trên giá trị của một số hợp đồng tương lai trên chỉ số chứng khoán FTSE 100 của Anh gần nhất với ngày đáo hạn. Về phần mình, chỉ số này được tính toán trên cơ sở giá cổ phiếu của 100 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London.

Một trong những ưu điểm chính của công cụ này là nó không có ngày đáo hạn. Nói cách khác, nó không đáo hạn hàng tháng.

Một ưu điểm khác ở các công cụ tổng hợp đó là chúng có mức chênh lệch thấp hơn đáng kể so với CFD trên chỉ số này. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn.