Skip to main content

Ý tưởng giao dịch

Các ý tưởng hữu ích từ các chuyên gia của chúng tôi dành cho những ai không muốn mất thời gian mày mò phân tích thị trường.
Trading ideas
Trading ideas

Ý tưởng giao dịch hàng ngày cho một số tài sản

Mục "Ý tưởng giao dịch" (Trading ideas) thuộc mục "Thư viện" (Lab) trong tài khoản Libertex giúp bạn sở hữu cơ hội mở giao dịch đồng thời cho một số tài sản dựa trên tình hình hiện tại trên thị trường tài chính.

Hằng ngày, các nhà phân tích giỏi nhất của công ty chuẩn bị các ý tưởng giao dịch cho một số tài sản trên cơ sở phân tích nhất quán theo một mô hình thị trường phù hợp. Những ý tưởng này có thể bao gồm nhiều loại nội dung khác nhau, chẳng hạn như:

  • Cặp tiền tệ
  • Chỉ số chứng khoán
  • Kim loại
  • Tài sản năng lượng và nhiều thứ khác

Mỗi ý tưởng giao dịch đều hiển thị mức lợi nhuận tiềm năng dưới dạng phần trăm, cũng như xác suất rủi ro. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà phân tích của chúng tôi nhằm giúp bạn đạt được hiệu suất đầu tư tối đa.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!