Skip to main content

Công cụ sinh lời nhất

Các tài sản đang giúp các nhà giao dịch Libertex kiếm lời.
Most profitable assets
Most profitable assets

Một gợi ý giao dịch hữu ích để bạn tận dụng hàng ngày

Mục "Sinh lời hàng đầu" (Top profit) thuộc mục "Thư viện" (Lab) của tài khoản Libertex cho phép bạn giao dịch các tài sản mà khách hàng của Libertex kiếm được nhiều lãi nhất trong ngày giao dịch/tuần vừa qua.

Về cơ bản, bạn có thể thấy 5 tài sản sinh lời cao nhất trong phần này, trong đó, mỗi tài sản sẽ hiển thị:

  • Tỷ lệ khách hàng của Libertex đã mở giao dịch để mua tài sản đó
  • Tỷ lệ khách hàng của Libertex đã mở giao dịch để bán tài sản đó

Các công cụ giao dịch sinh lãi đối với các nhà giao dịch sẽ mang tới nhiều cơ hội cho bạn. Tuyển tập các công cụ này giúp bạn có cái nhìn tổng hợp, khách quan về   các tài sản hấp dẫn nhất để giao dịch.

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu ở đây. Gia nhập cộng đồng 2,9 triệu người dùng toàn cầu của Libertex!