Skip to main content

iShares Latin America 40 ETF

iShares Latin America 40 ETF là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vào các cổ phiếu trong chỉ số chứng khoán S&P Latin America 40 Index.

Chỉ số này bao gồm 40 công ty vốn hóa thị trường lớn nhất ở châu Mỹ Latinh. Quỹ thường đầu tư ít nhất 90% tài sản vào chứng khoán của chỉ số chính và vào các khoản thu lưu ký đại diện cho chứng khoán chỉ số chính.

Khu vực đầu tư
59,71% – Brazil
24,14% – Mexico
10,09% – Chile

Cơ hội đầu tư
Với đòn bẩy mức thấp, công cụ này chủ yếu sẽ được các nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm mục đích đầu tư vào chứng khoán của các công ty Mỹ Latinh.

Với đòn bẩy mức cao, công cụ này có thể thú vị cho việc đầu cơ phát sinh từ nền tảng tin tức trao đổi quanh thị trường chứng khoán Mỹ Latinh

Cách thức mua bán iShares Latin America 40 ETF?
Giao dịch bằng công cụ này có sẵn trên các sàn MT-4, MT-5 và Libertex.