Skip to main content

iShares China Large-Cap ETF

iShares China Large-Cap ETF là một quỹ hoán đổi danh mục đầu tư vào cổ phiếu và chỉ số chứng khoán FTSE China 50.

Chỉ số bao gồm 50 công ty lớn nhất Trung Quốc theo vốn hóa thị trường. Các khoản đầu tư của quỹ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài chính, dầu khí, công nghệ và truyền thông.

Cấu trúc danh mục đầu tư cho quỹ ETF này như sau:
98% – cổ phiếu
2% – tiền

Khu vực đầu tư như sau:
84% – Trung Quốc
14% – Hồng Kông

Cơ hội đầu tư
Với đòn bẩy mức thấp, công cụ này chủ yếu sẽ được các nhà đầu tư lớn quan tâm nhằm mục đích đầu tư vào chứng khoán của các công ty Trung Quốc.

Với đòn bẩy mức cao, công cụ này có thể thú vị cho việc đầu cơ phát sinh từ nền tảng tin tức trao đổi quanh thị trường chứng khoán Trung Quốc

Cách thwucs để mua bán iShares China Large-Cap ETF?
Giao dịch bằng công cụ này có sẵn trên các sàn MT-4, MT-5 và Libertex.