Skip to main content

Bài học

Nhiều người nghĩ rằng bạn cần phải có một nền tảng tài chính chuyên nghiệp hoặc 1 triệu Đô-la để giao dịch trên thị trường tài chính, tuy nhiên, điều này không đúng.

Hãy cùng xem cách bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch trên thị trường tài chính.

Tất cả những gì bạn cần là 5 phút, một tài khoản demo với $5.000 và 2 cặp tiền tệ: EUR/USD và USD/CHF.

Hệ số nhân là một trong những công cụ chính trong Libertex. Nó cho phép bạn tăng tiềm năng lợi nhuận của giao dịch.

Cách thức thực hiện? Rất đơn giản.

Cắt lỗ là một lệnh chờ xử lý được sử dụng bởi các nhà giao dịch để giảm thiểu rủi ro.

Chốt lời là một lệnh chờ xử lý tự động khóa lợi nhuận của người giao dịch.

You are about to witness the wisdom of the trading knowledge. 30 more lessons await you in Libertex trading terminal. Find out how to analyze the market and make trading decisions.