Bài học

1. Cách giao dịch trên thị trường tài chính

Nhiều người nghĩ rằng bạn cần phải có một nền tảng tài chính chuyên nghiệp hoặc 1 triệu Đô-la để giao dịch trên thị trường tài chính, tuy nhiên, điều này không đúng.

2. Thực hành: Cách thức để thành công ngay từ lần giao dịch đầu tiên

Hãy cùng xem cách bạn có thể kiếm tiền từ giao dịch trên thị trường tài chính.

3. Hệ số nhân là gì?

Hệ số nhân là một trong những công cụ chính trong Libertex. Nó cho phép bạn tăng tiềm năng lợi nhuận của giao dịch.

Cách thức thực hiện? Rất đơn giản.

4. Cắt lỗ là gì?

Cắt lỗ là một lệnh chờ xử lý được sử dụng bởi các nhà giao dịch để giảm thiểu rủi ro.

5. Chốt lời là gì?

Chốt lời là một lệnh chờ xử lý tự động khóa lợi nhuận của người giao dịch.

Xem thêm...

Bạn sắp được chứng kiến sự sáng suốt của kiến thức giao dịch. Hơn 30 bài học đang chờ bạn trong sàn giao dịch Libertex. Tìm hiểu cách phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.