Skip to main content
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!
Chỉ cần mở một tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào và nhớ sử dụng mã khuyến mãi GIFT.
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Tezos

Tezos là một mạng lưới phân phối ngang hàng được thiết kế để cải thiện các giao thức blockchain truyền thống, chẳng hạn như các giao thức được sử dụng bởi Bitcoin và Ethereum. Một tính năng độc đáo của dự án này là quản trị trên chuỗi, tạo điều kiện sửa đổi mã cho giao thức blockchain. Chủ nhân của đồng tiền này có thể gây ảnh hưởng đến những thay đổi, điều này có thể giúp ngăn chặn được rất nhiều sự cố kỹ thuật, ví dụ như việc phân tách cứng trong Bitcoin đã dẫn đến sự ra đời của Bitcoin Cash.
Tezos là đồng tiền mã hóa đứng thứ 10 xét về vốn hóa thị trường. Ngoài ra, còn có một tổ chức sở hữu nguồn lực rất lớn có tên là Tezos Foundation với mục đích hỗ trợ hệ sinh thái của dự án này. Quỹ này tài trợ cho các dự án nhằm giúp hệ sinh thái Tezos phát triển vững mạnh.
Từ đầu đến cuối năm 2019, Tezos đã tăng giá từ 0,41613 lên 1,29277 USDT, với mức tăng tổng cộng hơn 300%!