Skip to main content

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Chỉ cần mở tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào.

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Litecoin/Bitcoin

LTC/BTC is a symbol showing the price of Litecoin (LTC) against Bitcoin (BTC), the most popular cryptocurrency out there, i.e. how much Bitcoin you need to buy one Litecoin.

Litecoin is one of the payment and investment options alternatives to Bitcoin. This digital currency is among the top 5 in terms of market cap. You can exchange Litecoin for BTC or real money, as well as use it to pay for goods and services in the stores that accept it as a payment method.

Bitcoin is the most popular cryptocurrency known to date. It was issued first in 2009. Its overall capitalization has recently reached $150B, which makes this digital currency an attractive investment vehicle.

Bitcoin and Litecoin prices are determined by exchanges and depend on the popularity of these digital coins as a payment method. With Bitcoin growing faster than Litecoin, LTC/BTC will be going down. Conversely, if the Litecoin price grows faster than Bitcoin, LTC/BTC will be rising.