Skip to main content

Chainlink

Chainlink là một nền tảng tiền mã hóa nhắm mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng các "hợp đồng thông minh". Hợp đồng thông minh trong blockchain đề cập đến một dạng công nghệ giúp mọi người trao đổi tiền hoặc các loại tài sản có giá trị khác mà không qua trung gian. Mục đích của Chainlink là tạo thuận lợi cho việc kết nối các hợp đồng thông minh với các tài nguyên bên ngoài trên các mạng khác nhau. ChainLink được ghép cặp với cả Ethereum và Bitcoin.
Chainlink là đồng tiền mã hóa đứng thứ 11 xét về vốn hóa thị trường. Để nền tảng của mình hoạt động trơn tru hơn, Chainlink đã hợp tác với SWIFT — một hệ thống truyền dữ liệu và thanh toán liên ngân hàng toàn cầu được sử dụng bởi 11.000 ngân hàng trên toàn thế giới. Từ đầu đến cuối năm 2019, Chainlink đã tăng giá từ 0,41 USD lên 2,28 USD, với mức tăng tổng cộng hơn 550%!