Skip to main content

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Chỉ cần mở tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào.

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!

  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Bitcoin Gold

Bitcoin Gold (BTGUSD) is a new cryptocurrency based on the Bitcoin blockchain. Bitcoin Gold is another Bitcoin hard fork that followed Bitcoin Cash.

It was created by Jack Liao, the CEO of Lightning ASIC, a digital coin mining company headquartered in Hong Kong.

The Bitcoin hard fork that led to Bitcoin Cash and Bitcoin Gold launching occurred on the 24th of October, 2017. On the 12th November, 2017, Bitcoin Gold mining was made available to the public, while new blocks were added to the blockchain.

As expected, the blockchain release attracted a lot of trader interest. Even two days before the release, the price rose significantly and reached $500.

Bitcoin Gold aims to become a better 'digital gold' than regular BTC. The creators intend to achieve this target by solving the mining centralisation issue through the Proof-of-Work (P-o-W) algorithm.