Skip to main content
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!
Chỉ cần mở một tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào và nhớ sử dụng mã khuyến mãi GIFT.
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Volkswagen AG

Volkswagen AG is a German automobile concern. The holding company of the concern is Volkswagen Aktiengesellschaft. The headquarters are in Wolfsburg, Germany.

The concern consists of 342 companies which design, produce and service cars. Apart from the Volkswagen brand, Volkswagen AG controls such trademarks as Audi, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania AB, MAN AG, Porsche, Ducati.