Skip to main content

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Chỉ cần mở tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào.

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
free shares promotion

Volkswagen AG

Volkswagen AG is a German automobile concern. The holding company of the concern is Volkswagen Aktiengesellschaft. The headquarters are in Wolfsburg, Germany.

The concern consists of 342 companies which design, produce and service cars. Apart from the Volkswagen brand, Volkswagen AG controls such trademarks as Audi, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania AB, MAN AG, Porsche, Ducati.