Skip to main content

Survey Monkey

SurveyMonkey phát triển phần mềm cho phép tạo các khảo sát trực tuyến có thể tùy chỉnh và phân tích kết quả.

Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm miễn phí cho các cá nhân, SurveyMonkey còn có các giải pháp cho các tập đoàn lớn để phân tích dữ liệu, quản lý thương hiệu và tiếp thị theo định hướng khách hàng.

Thông tin tài chính
Trước khi IPO, SurveyMonkey đã công khai một số dữ liệu. 

Theo đó, doanh thu công ty đạt $62,70 triệu trong quý 2 năm 2018 so với $53,50 triệu trong quý 2 năm 2017. Trong toàn bộ năm 2017, SurveyMonkey kiếm được $218,80 triệu so với $207 triệu trong năm 2016. 

Thu nhập trên mỗi người dùng cũng tăng lên: năm 2017 đạt $362, trong khi một năm trước đó là $349. Trong sáu tháng đầu năm nay, EPU ở mức $400, so với $351 cùng kỳ năm 2017.

Nhận thức về thương hiệu
SurveyMonkey là một thương hiệu nổi tiếng của Hoa Kỳ; Serena Williams, một trong những tay vợt nổi tiếng nhất trên toàn thế giới là trong số các cổ đông của SurveyMonkey.

Cổ phiếu và giá của SurveyMonkey
Công ty không có lịch sử giá cổ phiếu vì chỉ đang lên kế hoạch IPO.

Thu nhập tiềm năng
Các tổ chức bảo lãnh IPO hàng đầu là JP Morgan, Allen and Co và BofA Merrill Lynch. Điều này có nghĩa là những người tham gia thị trường lớn nhất sẽ theo dõi.

Công ty giả định giá trị thị trường dịch vụ của mình ở mức khoảng 25 tỷ Đô-la Mỹ  và 45 tỷ Đô trên toàn cầu. Theo ước tính mới nhất, tổng giá trị của công ty là $1,5 tỷ, trong khi IPO, ban quản lý lên kế hoạch tăng chỉ khoảng $100 triệu. Điều này có nghĩa là số lượng cổ phiếu được bán sẽ không cao và có thể đẩy nhu cầu và giá cả tăng lên.