Skip to main content
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!
Chỉ cần mở một tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào và nhớ sử dụng mã khuyến mãi GIFT.
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

McDonald's

McDonald’s corporation is one of the largest fast food chains. The company operates in 118 countries around the world, where more than 30000 organizations work under McDonald’s brand. Apart from traditional snackbars, a chain of coffee shops under the brand «McCafe», it has been developing activities recently.