Skip to main content
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!
Chỉ cần mở một tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào và nhớ sử dụng mã khuyến mãi GIFT.
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Nordstrom

Nordstrom Inc, are best known as an American chain of luxury retail stores, operating in both the USA & Canada, bolstered by their online division. 97% of their total revenue dervies from their clothing empire. However they also own Nordstrom VISA credit and debit cards