Skip to main content
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!
Chỉ cần mở một tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào và nhớ sử dụng mã khuyến mãi GIFT.
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Industrial & Commercial Bank of China

(Industrial and Commercial Bank of China) is the largest Chinese commercial bank. It is included in the Big Four of the largest national banks of China (along with the Bank of China, Agricultural Bank of China and China Construction Bank).

ICBC controls one fifth of the banking sector of China. Its assets make up about 3,3 trillion dollars.