Skip to main content
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!
Chỉ cần mở một tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào và nhớ sử dụng mã khuyến mãi GIFT.
Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Cronos Group Inc.

Cronos Group (mã – CRON) là một công ty Canada đầu tư vào các công ty sản xuất cần sa y tế. Công ty có trụ sở tại Toronto, Canada.

Công ty sở hữu Peace Naturals (38 ha) và Original BC (12 ha), nắm giữ 21% cổ phần của Whistler Medical Marijuana.

Công ty được niêm yết cổ phiếu trên NASDAQ (Hoa Kỳ) vào ngày 28 tháng 2 năm 2018.

Cronos Group Doanh thu
Theo kết quả tài chính năm 2017, thu nhập của công ty ở mức 4,1 triệu USD. Dự kiến sẽ tăng 102.4% (tổng cộng 8,3 triệu USD) cho tài chính 2019.

Thiện chí thương hiệu
Cronos Group là một công ty nhỏ nhưng phát triển nhanh, hoạt động trong một lĩnh vực tăng trưởng tốc độ cao tương tự.

Cổ phiếu và báo giá Cronos Group
Cổ phiếu công ty được giao dịch trên NASDAQ. Với giá cổ phiếu đơn vị là 8,53 USD, vốn hóa thị trường của công ty là 1,52 tỷ USD.

Tiềm năng mang lại thu nhập
Trong 9 tháng sau đợt chào bán lần đầu ra công chúng, giá cổ phiếu của công ty đã tăng 1147%. Đây là một trong những tỷ lệ lợi nhuận tốt nhất trên toàn thị trường chứng khoán Mỹ, đánh bại mọi mức lãi suất tài khoản tiết kiệm được cung cấp bằng mức ký quỹ nào đó.