Skip to main content

Giờ giao dịch thay đổi do ngày lễ sắp tới

thứ 2, 08/03/2020 - 14:18

Kính thưa khách hàng!

Vui lòng chú ý đến việc thay đổi giờ giao dịch của một số công cụ do ngày lễ sắp tới vào tháng Tám.

Tên (Mã số)

Thay đổi giờ giao dịch

NINTENDO_JP

10.08 - giao dịch đóng cửa

Z

31.08 - giao dịch đóng cửa

COFFEE, COCOA, SUGAR

31.08 - mở cửa muộn lúc 11:30 GMT

ENI, MIB, JUVE, ENEL

15.08 - giao dịch đóng cửa

Xin lưu ý rằng trong giờ nghỉ giao dịch cho các công cụ khác nhau chủ yếu phụ thuộc vào thanh khoản, đó là lý do tại sao giờ giao dịch có thể khác nhau.

Xin vui lòng, xem xét những thay đổi trong quá trình giao dịch của bạn.

Trân trọng,

Bàn giao dịch

Trải nghiệm sự phấn khích khi giao dịch!

Đăng ký tài khoản thử nghiệm với Libertex và tìm hiểu cách giao dịch