Skip to main content
GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!
  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Spain 35

The main stock index of Spain is calculated on the basis of the securities of the 35 largest companies represented on the Madrid stock exchange. The list of companies included on the index is revised twice a year on the first work day of January and July.

At the moment the total capitalization of the companies making up the index is over €320 bn.