Skip to main content

Nikkei 225 Cash

Nikkei Cash là một công cụ tài chính tổng hợp có giá được tính dựa trên giá trị của một số hợp đồng tương lai trên chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản gần nhất với ngày đáo hạn. Về phần mình, chỉ số được tính theo giá trị trung bình số học đơn giản của giá cổ phiếu của 225 công ty được giao dịch tích cực nhất trên thị trường bảng 1 (first section) của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Một trong những ưu điểm chính của công cụ này là nó không có ngày đáo hạn. Nói cách khác, nó không đáo hạn hàng tháng.

Một ưu điểm khác ở các công cụ tổng hợp đó là chúng có mức chênh lệch thấp hơn đáng kể so với CFD trên chỉ số này. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn.