Skip to main content

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!

  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Nikkei 225

The Nikkei 225 index is one of the major stock indexes in Japan. It includes the 225 largest national public companies which shares are traded on the Tokyo Stock Exchange.
It has been published since September 1st, 1950 .

The Nikkei 225 reflects the general economic climate in Japan just as the S&P 500 does regarding the US market.