Skip to main content

NASDAQ 100 Cash

NASDAQ Cash là một công cụ tài chính tổng hợp có giá được tính dựa trên giá trị của một số hợp đồng tương lai trên chỉ số chứng khoán công nghệ NASDAQ 100 của Mỹ gần với ngày đáo hạn nhất. Chỉ số này đại diện cho giá cổ phiếu của 100 công ty lớn nhất được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ.

Một trong những ưu điểm chính của công cụ này là nó không có ngày đáo hạn. Nói cách khác, nó không đáo hạn hàng tháng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Một ưu điểm khác ở các công cụ tổng hợp đó là chúng có mức chênh lệch thấp hơn đáng kể so với CFD trên chỉ số này.