Skip to main content

MEX BOLSA Index

Chỉ số MEX BOLSA (mã đánh dấu - IS) là chỉ số chứng khoán lớn nhất của Mexico. Nó bao gồm 35 công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mexico và tổ hợp của nó được cập nhật nửa năm một lần. Các thành phần của chỉ số đều có trọng số theo vốn hóa thị trường.

Mex Bolsa ra đời vào ngày 30 tháng 10 năm 1978 và tính đến năm 2009, cổ phiếu của nó đã được giao dịch trên thị trường chứng khoán Mexico.

Nó bao gồm các cổ phiếu từ nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm viễn thông, công nghiệp nặng, dịch vụ, hàng tiêu dùng, xây dựng, y tế và tài chính. Như vậy, về cơ bản đây là câu trả lời của Broad Market Index & Mexico cho S&P500.

Cơ hội đầu tư

Mexico phụ thuộc rất nhiều vào cả giá dầu và nước láng giềng ở miền Bắc, điều này chiếm 80% toàn bộ thị trường xuất khẩu. Thị trường chứng khoán Mexico hay nói xa hơn là MEX BOLSA cực kỳ bị hai yếu tố này ảnh hưởng.

Giống như phần lớn các chỉ số, MEX BOLSA cũng trải qua các xu hướng kéo dài. Điều đó nói nên rằng, nó cũng thể hiện khoảng biến động cao thường xuyên. Chẳng hạn, trở lại năm 2009, nó đã tăng 80% trong vòng 11 tháng. Trong suốt thời gian tăng trưởng, nó thường tăng 3% mỗi tháng.