Skip to main content

Dow Jones Cash

Dow Cash là một công cụ tài chính tổng hợp, được định giá dựa trên giá trị của một số hợp đồng tương lai trên chỉ số chứng khoán Dow Jones của Mỹ gần nhất với ngày hết hạn. Về phần mình, chỉ số này được tính toán trên cơ sở giá cổ phiếu của 30 công ty được S&P Dow Jones Indices LLC chọn ra.

Một trong những ưu điểm chính của công cụ này là nó không có ngày đáo hạn. Nói cách khác, nó không đáo hạn hàng tháng.

Một ưu điểm khác mà công cụ tổng hợp có đó là mức chênh lệch thấp hơn đáng kể so với CFD trên chỉ số này. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này để giao dịch ngắn hạn.