Skip to main content

DAX Cash

DAX Cash là một công cụ tài chính tổng hợp có giá được tính dựa trên giá trị của một số hợp đồng tương lai trên chỉ số chứng khoán DAX 40 của Đức gần với ngày đáo hạn nhất. Về phần mình, chỉ số này được tính bằng giá trị trung bình trọng số vốn hóa của giá cổ phiếu của các công ty cổ phần lớn nhất ở Đức.

Một trong những ưu điểm chính của công cụ này là nó không có ngày đáo hạn. Nói cách khác, nó không đáo hạn hàng tháng.

Một ưu điểm khác ở các công cụ tổng hợp đó là chúng có mức chênh lệch thấp hơn đáng kể so với CFD trên chỉ số này. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ này cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn.