Skip to main content

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí từ các công ty nổi tiếng dành cho mọi khách hàng!

Tiền mã hoá và cổ phiếu miễn phí!

Chỉ cần mở tài khoản và nạp bất kỳ số tiền nào.

GÓI ƯU ĐÃI CỰC KHỦNG
cho các nhà đầu tư và giao dịch!

  • Cổ phiếu giá trị đến 200 USD
  • 10 USD để giao dịch tiền mã hóa
  • Trạng thái Vàng cho tháng đầu tiên
  • Chương trình đào tạo miễn phí
  • Gói ý tưởng giao dịch
free shares promotion

Monero

Monero (XMRUSD) is a cryptocurrency based on the Crypto Note protocol and aimed to provide maximum anonymity to those engaged in transactions.

Monero was launched on the 18th April, 2014, as a Bytecoin fork, which was determined by the Bytecoin community.

The number of issued Monero coins is unlimited; after the initial 18.4M coins have been issued, every 2-minute block is expected to bring XMR 0.6.

The XMRUSD rate depends entirely on supply and demand, with its real value being determined by its popularity and relevance.