Brent Crude Oil

Mengenai Brent Crude Oil

Brent adalah gred Eropah minyak yang dihasilkan di Laut Utara. Sejak tahun 1971 ia dianggap sebagai penanda aras mentah dan digunakan sebagai asas untuk penetapan harga lebih 40% daripada semua gred dunia minyak, pada minyak Ural tertentu di Rusia.

penetapan harga minyak bergantung kepada geopolitik, makroekonomi dan keseimbangan bekalan/permintaan. Harga minyak dipengaruhi oleh kedudukan daripada Pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC) yang merangkumi negara-negara seperti Iran, Iraq, Kuwait, Arab Saudi, Venezuela, Qatar, Libya, United Arab Emirates, Algeria, Nigeria, Ecuador, Angola.