Novatek

About Novatek

Novatek เป็นบริษัทก๊าซของรัสเซีย ก่อตั้งขึ้นใน Novokuybyshevsk แคว้นซามารา เมื่อปี 1994 เมื่อกลางปี 2010 บริษัทเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัสเซีย ชื่อเต็ม: Public Joint Stock Company Novatek สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมือง Tarko-Sale (เขตการปกครองตนเองยามาโล-เนเนตส์) ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดคือ Leonid Mikhelson

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บัญชีเทียบเท่า บริษัทมีปริมาณสำรองไฮโดรคาร์บอนที่ได้รับการยืนยันแล้วภายใต้มาตรฐาน SEC (รวมถึงสำรองในกิจการร่วมค้า) มีปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ 15.120 ล้านบาร์เรลน้ำมันดิบ ซึ่งมีก๊าซ 2.098 พันล้านลูกบาศก์เมตรและไฮโดรคาร์บอนเหลว 164 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2016 ปริมาณสำรองไฮโดรคาร์บอนเพิ่มขึ้น 12.8% และอัตราส่วนการทดแทนอยู่ที่ 435%

ผลประกอบการของ Novatek
ในปี 2017 รายได้จากการขายมีมูลค่า 583.2 พันล้านรูเบิลรัสเซีย (10.14 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิประมาณ 166.47 พันล้านรูเบิลรัสเซีย (2.90 พันล้านดอลลาร์)

ภาพลักษณ์
Novatek เป็นแบรนด์ระดับนานาชาติซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกไม่เฉพาะแต่ในประเทศรัสเซีย

หุ้น Novatek และราคาสินทรัพย์
หุ้น Novatek อยู่ในรายการหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มอสโกเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2006 และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2013 หุ้น Novatek ได้รวมอยู่ในกลุ่ม First level ปัจจุบัน หุ้น Novatek มีการซื้อขายในตลาดหุ้นรัสเซียและต่างประเทศตลอดจนการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ในรูปของ CFD สำหรับหุ้น หุ้นของ Novatek มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มอสโกในประเทศรัสเซีย ในตลาดตะวันตก หุ้น Novatek ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน

โอกาสในการสร้างรายได้
การเติบโตเฉลี่ยต่อปีของราคาหุ้น Novatek ในช่วงปี 2006 ถึง 2018 เท่ากับ 49.0%

หุ้นของ Novatek ในรูเบิลรัสเซียตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2017 เพิ่มขึ้น 19.5% จาก 566.94 รูเบิลรัสเซีย เป็น 677.7 รูเบิลรัสเซีย

คุณอาจได้รับกำไรดังกล่าวจากการลงทุนในการซื้อหุ้นโดยไม่ใช้เลเวอเรจ หากคุณใช้เลเวอเรจ (ตัวอย่างเช่น 1 ต่อ 5) คุณอาจเพิ่มกำไรขึ้นเป็น 97.5% นี่เป็นตัวเลขสำหรับ 12 เดือนซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้กับกำไรจากเงินฝากธนาคาร