Skip to main content

S&P 500

ดัชนีหุ้น Standard&Poor’s 500 เป็นหนึ่งในดัชนีหุ้นหลักในสหรัฐอเมริกา ดัชนนี้ถูกคำนวณโดย Standard&Poor’s ดัชนีประกอบไปด้วยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 500 แห่งเมื่อวัดตามมูลค่าราคาตลาดในตลาดหุ้นอเมริกา ซึ่งทำให้ดัชนีตัวนี้เป็นอินดิเคเตอร์สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจอเมริกาที่มีความแม่นยำ ดัชนีตัวนี้ได้ถูกเผยแพร่มาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 1957

S&P500 Index เป็นหนึ่งในดัชนีที่สามารถสะท้อนความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดี โดยที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัทหรือในเซ็กเตอร์