Volkswagen AG

About Volkswagen AG

Volkswagen AG เป็นกลุ่มบริษัทด้านยานยนต์จากเยอรมัน บริษัทโฮลดิ้งนี้เป็นของ Volkswagen Aktiengesellschaft สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองวูฟเบิร์ก ประเทศเยอรมนี

กลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย 342 บริษัท ที่ออกแบบ ผลิต และให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ นอกเหนือจากแบรนด์ Volkswagen แล้ว Volkswagen AG ยังมีแบรนด์อื่นๆ อยู่อีก เช่น Audi, Seat, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Scania AB, MAN AG, Porsche, Ducati