Twitter

About Twitter

Twitter Inc. เป็นบริษัทอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นโซเชียลเน็ตเวิร์คสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อความสั้นๆ (ไม่เกิน 140 ตัวอักษร) ผ่านทางเว็บอินเตอร์เฟช

สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก ในปี 2015 บริษัทมีพนักงานกว่า 4300 คน