Ferrari

About Ferrari

Ferrari ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองมาราเนลโล ประเทศอิตาลี และถูกก่อตั้งขึ้นโดย Enzo Ferrari ในปี 1929 เป็นผู้ผลิตรถยนต์สปอร์ตแบบพรีเมี่ยมที่มีชื่อเสียงระดับโลก