Skip to main content
ฟรีคริปโตและหุ้นของบริษัทที่มีชื่อเสียงสำหรับลูกค้าใหม่ทุกท่าน!
เพียงแค่เปิดบัญชีและฝากเงินเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้
ฟรีคริปโตและหุ้น!

Ferrari

Ferrari ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองมาราเนลโล ประเทศอิตาลี และถูกก่อตั้งขึ้นโดย Enzo Ferrari ในปี 1929 เป็นผู้ผลิตรถยนต์สปอร์ตแบบพรีเมี่ยมที่มีชื่อเสียงระดับโลก