Exxon Mobil

About Exxon Mobil

Exxon Mobil Corp. เป็นบริษัทน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งในบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวัดตามมูลค่าราคาตลาด บริษัทเป็นผู้ขุดน้ำมันในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ตะวันออกกลาง ฯลฯ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นเจ้าของเครือข่ายปั๊มน้ำมันในกว่า 100 ประเทศ