Salesforce.com

เกี่ยวกับ Salesforce.com

Salesforce.com Inc. เป็นบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากอเมริกา หนึ่งในโซลูชั่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Customer Relationship Management (CRM) นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการระบบจัดการฐานข้อมูลคลาวด์