Bank of America

About Bank of America

Bank of America เป็นกลุ่มธนาคารทางด้านการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในสหรัฐอเมริกาในด้านของสินทรัพย์ ธนาคารแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีความสเถียรมากที่สุดและมีความสำคัญในสหรัฐอเมริกาหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ในปี 2008