Amazon.com

About Amazon.com

Amazon.com Inc. เป็นบริษัทอเมริกันที่มีขนาดใหญ่ระดับโลกในด้านยอดขายในกลุ่มบริษัทที่ขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ต และยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่จำหน่ายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรกๆ อีกด้วย