Adobe Systems

About Adobe Systems

Adobe Systems Inc. เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จากอเมริกา มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานโฮเซ่ (แคลิฟอเนียร์)

บริษัทเป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับการออกแบบกราฟฟิก, การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ที่ถูกพิมพ์ออกมา โดยมียอดขายแต่ละปีเกือบ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ