Skip to main content

USD/TRY

หน้านี้แสดงอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันของสกุลเงินดอลลาร์ต่อลีราตุรกีบนฟอเร็กซ์ เมื่อใช้กราฟ USD/TRY ออนไลน์ คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าปัจจุบันและในอดีตของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินของตุรกีได้อย่างสะดวก

USD (ดอลลาร์สหรัฐ)
หน่วยเงินตราของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเอลซัลวาดอร์และหมู่เกาะมาร์แชลล์ สกุลเงินสำรองหลักของโลก สัญลักษณ์สกุลเงิน — $, รหัสธนาคาร: USD หน่วยเงิน หนึ่งในสกุลเงินสำรองที่สำคัญที่สุดในโลก 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 100 เซนต์ ระบบธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve System) ซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารกลาง มีสิทธิในการออกเงิน
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารกลางสหรัฐ: https://www.federalreserve.gov
การดำเนินการถูกกำหนดโดยอัตราดอกเบี้ยของ FRS อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

TRY (ลิราตุรกี)
หน่วยเงินของประเทศตุรกี ในตอนต้นของศตวรรษที่ 21 มูลค่าของ TRY ลดลงอย่างมาก ในเดือนมกราคม 2005 มีการออกเงินสกุลหนึ่งเรียกว่า "ลีราตุรกีใหม่" ซึ่งเท่ากับ 1,000,000 หน่วยเก่า แต่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2009 คำว่า "ใหม่" ในชื่อของสกุลเงินไม่ได้นำมาใช้อย่างเป็นทางการ
ผู้ออก: ธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐตุรกี
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: http://www.tcmb.gov.tr
การดำเนินการถูกกำหนดโดยนโยบายด้านเงินและเครดิตและสกุลเงินของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐตุรกี