Skip to main content

GBP/JPY

GBP (British pound)
สกุลเงินซึ่งเป็น:
- สกุลเงินของประเทศอังกฤษในเกรทบริเตนและไอร์แลนด์เหนือ (เกรทบริเตน), ซึ่งประกอบไปด้วยอังกฤษ, สก็อตแลนด์ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
- สกุลเงินคู่ขนานของพื้นที่ Guernsey, Jersey และ Isle of Man
- สกุลเงินตามกฎหมายสำหรับดินแดนของอังกฤษที่อยู่นอกประเทศ: หมู่เกาะฟอร์กแลนด์, เซนท์เฮเลน่า, เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา
ออกโดย: Bank of England
ราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่

JPY (Japanese yen)
สกุลเงินของญี่ปุ่น สกุลเงินนี้เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่สำคัญของพื้นที่เอเชียแปซิฟิกที่มีเรทแบบลอยตัว
ออกโดย: Bank of Japan
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of Japan, อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตในพื้นที่ เป็นระยะเวลาหลายปีแล้วที่ประเทศนี้ได้ให้ความสำคัญกับการกระตุ้นการเติบโตและป้องกันเงินฝืดด้วยการจำกัดค่าเงิน