Skip to main content

AUD/CHF

AUD (Australian dollar) 
สกุลเงินของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งประกอบไปด้วย เกาะคริสมาสต์, หมู่เกาะโคโคส และเกาะนอร์ฟอล์ก รวมไปถึงประเทศในแปซิฟิก เช่น คาริบาติ, นาอูรูและตูวาลู และยังเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
ออกโดย: Reserve Bank of Australia
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยของ Reserve Bank of Australia, อัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

CHF (Swiss franc)
สกุลเงินของสวิสเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ สกุลเงินนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมาเนิ่นนาน และจะมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ออกโดย: Swiss National Bank
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Swiss National Bank รวมไปถึงสถานะและเครดิตเรทติ้งของประเทศ