Skip to main content

SALT

จากข้อมูลของบริการ Coinmarketcap เงินดิจิตอล SALT อยู่อันดับที่ 145 ในด้านมูลค่าตามราคาตลาด มูลค่าตามราคาตลาดของ SALT เท่ากับ 16,835,243 USD ในเดือน กุมภาพันธ์ บนเว็บไซต์ Libertex.org คุณสามารถดูคอร์ส SALT ได้แบบเรียลไทม์