Skip to main content

เลเวอเรจ

สำหรับบัญชี MT4-Instant และ MT4-Market รวมถึงบัญชี MT5-Instant และ MT5-Market Forex Club International จะให้ลูกค้าสามารถเทรดได้โดยใช้เลเวอเรจสูงสุด 1:1000 นั่นหมายความว่ามูลค่ารวมของโพซิชั่นที่เปิดอยู่ทั้งหมด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งอาจมากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีเทรดของลูกค้าได้ แต่จะต้องไม่เกิน 1000 (หนึ่งพัน) เท่า เลเวอเรจนี้จะขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีเทรด ตราสารการเทรด และขนาดของโพซิชั่นสะสมเป็น USD

MT4-Market และ MT5-Market

ขนาดโพซิชั่นสะสมเป็น USD

เลเวอเรจ*

ฟอเร็กซ์คู่หลัก

น้อยกว่า 1 ล้าน

1000

1 ล้าน – 5 ล้าน

500

5 ล้าน– 10 ล้าน

200

10 ล้าน – 20 ล้าน

100

มากกว่า 20 ล้าน

5

FX RU, FX S. America

ใด ๆ

40

ฟอเร็กซ์คู่อื่น

น้อยกว่า 5 ล้าน

200

5 ล้าน – 10 ล้าน

100

10 ล้าน – 20 ล้าน

20

มากกว่า 20 ล้าน

5

XAUUSD

น้อยกว่า 3 ล้าน

500

3 ล้าน – 10 ล้าน

200

10 ล้าน – 20 ล้าน

100

20 ล้าน – 35 ล้าน

20

มากกว่า 35 ล้าน

5

XAGUSD

น้อยกว่า 1 ล้าน

500

1 ล้าน – 5 ล้าน

100

5 ล้าน– 10 ล้าน

20

มากกว่า 10 ล้าน

5

CFD ของดัชนี - ES, FDAX, YM, NQ, Z

น้อยกว่า 0.5 ล้าน

500

0.5 ล้าน - 1 ล้าน

300

1 ล้าน – 2 ล้าน

100

2 ล้าน – 5 ล้าน

50

5 ล้าน– 10 ล้าน

20

มากกว่า 10 ล้าน

10

CFD ของดัชนีตัวอื่น ๆ

น้อยกว่า 0.3 ล้าน

200

0.3 ล้าน - 1 ล้าน

100

1 ล้าน – 1.5 ล้าน

50

1.5 ล้าน – 5 ล้าน

25

มากกว่า 5 ล้าน

10

CFD ของพลังงาน

น้อยกว่า 500К

100

500К – 1 ล้าน

50

1 ล้าน – 2 ล้าน

25

มากกว่า 2 ล้าน

10

CFD ของโลหะ (ยกเว้น XAUUSD & XAGUSD)

น้อยกว่า 500К

50

500К – 2 ล้าน

25

2 ล้าน - 5 ล้าน

12,5

มากกว่า 5 ล้าน

10

1. หุ้นตัวหลัก (AAPL, AMZN, GOOGL, META, MSFT, TSLA)

น้อยกว่า 100К

10

มากกว่า 100К

5

2. หุ้นตัวอื่น ๆ ทั้งหมด (ยกเว้นที่ตามที่กล่าวไปใน i.1)

ทุกปริมาณ

5

 

MT4-Instant และ MT5-Instant

ขนาดโพซิชั่นสะสมเป็น USD

เลเวอเรจ*

ฟอเร็กซ์คู่หลัก

น้อยกว่า 1 ล้าน

1000

1 ล้าน - 5 ล้าน

500

5 ล้าน – 10 ล้าน

200

10 ล้าน – 20 ล้าน

100

มากกว่า 20 ล้าน

5

คู่ฟอเร็กซ์, FX RU, FX S. America

ใด ๆ

40

ฟอเร็กซ์คู่อื่น

น้อยกว่า 5 ล้าน

200

5 ล้าน– 10 ล้าน

100

มากกว่า 10 ล้าน

5

XAUUSD

น้อยกว่า 3 ล้าน

500

3 ล้าน – 10 ล้าน

200

10 ล้าน – 20 ล้าน

100

20 ล้าน – 35 ล้าน

20

มากกว่า 35 ล้าน

5

XAGUSD

น้อยกว่า 1 ล้าน

500

1 ล้าน – 5 ล้าน

100

5 ล้าน – 10 ล้าน

20

มากกว่า 10 ล้าน

5

CFD ของดัชนี - ES, FDAX, YM, NQ, Z

น้อยกว่า 0.5 ล้าน

500

0.5 ล้าน - 1 ล้าน

300

1 ล้าน – 2 ล้าน

100

2 ล้าน – 5 ล้าน

50

5 ล้าน– 10 ล้าน

20

มากกว่า 10 ล้าน

10

CFD ของดัชนีตัวอื่น ๆ

Less than 0,3 mil.

200

0.3 ล้าน - 1 ล้าน

100

1 ล้าน - 1.5 ล้าน

50

1.5 ล้าน - 5 ล้าน

25

มากกว่า 5 ล้าน

10

CFD ของพลังงาน

น้อยกว่า 500К

100

500К – 1 ล้าน

50

1 ล้าน – 2 ล้าน

25

มากกว่า 2 ล้าน

10

CFD ของโลหะ (ยกเว้น XAUUSD & XAGUSD)

น้อยกว่า 500К

50

500К – 2 ล้าน

25

2 ล้าน – 5 ล้าน

12,5

มากกว่า 5 ล้าน

10

1. หุ้นตัวหลัก (AAPL, AMZN, GOOGL, META, MSFT, TSLA)

น้อยกว่า 100К

10

มากกว่า 100К

5

2. หุ้นตัวอื่น ๆ ทั้งหมด (ยกเว้นที่ตามที่กล่าวไปใน i.1)

ทุกปริมาณ

5

ตัวอย่างของการคำนวณมาร์จิ้นด้วยเลเวอเรจแบบไม่คงที่บนบัญชี MT4-Instant

ลองดูที่ตัวอย่างดังต่อไปนี้ที่มีเลเวอเรจแบบไม่คงที่:

โพซิชั่นที่เปิด # 1: ซื้อ 8 lots ของ EURUSD ที่ราคา 1.10510 (โพซิชั่น # 1)
มูลค่าเท่ากับ 8 * 100,000 * 1.10510 = 884,080 USD
เนื่องจากมูลค่า 884,080 USD ไม่เกิน 1,000,000 USD มาร์จิ้นที่ต้องใช้ (หลักประกัน/มาร์จิ้น) จะถูกคำนวณด้วยเลเวอเรจ 1: 500 มาร์จิ้นคือ: 884,080 / 500 = 1768,16 USD

โพซิชั่นที่เปิด # 2: ซื้อ 40 lots ของ EURUSD ที่ราคา 1.08310
มูลค่าเท่ากับ: 40 * 100,000 * 1.08310 = 4,332,400 USD

มูลค่ารวมสำหรับโพซิชั่น # 1 และ # 2:
884,080 (รายการที่ # 1) + 4,332,400 (รายการที่ # 2) = 5,216,480 USD

ในขณะนี้มูลค่ารวมของโพซิชั่นที่เปิดไว้สองรายการมีค่ามากกว่า 5,000,000 USD มาร์จิ้นรวมจะถูกคำนวณแตกต่างกัน: สำหรับ 1,000,000 USD แรก เลเวอเรจ 1: 1000 จะถูกนำมาคิด สำหรับ 4,000,000 USD ถัดไป เลเวอเรจจะเป็น 1: 500 และส่วนที่เหลือคือ 1:200

ดังนั้นมาร์จิ้นจะเป็น (1,000,000 / 1,000) + (4,000,000 / 500) + (216,480 / 200) = 1,000 + 8,000 + 1,082.4 = 10,082.4 USD


* ทุกวันศุกร์ 1 ชั่วโมงก่อนที่เซสชั่นการเทรดจะจบลง สำหรับโพซิชั่นที่ถูกเปิดขึ้นใหม่หรือที่เปิดอยู่ทั้งหมดสำหรับคู่สกุลเงิน เลเวอเรจสูงสุดจะลดต่ำลงเป็นระดับที่สอง ดังนั้นสำหรับคู่ฟอเร็กซ์หลักเลเวอเรจจะลดลงจาก 1:1000 เป็น 1:500; สำหรับ CFD ของพลังงาน เลเวอเรจจะลดลงจาก 1:100 เป็น 1:50 สำหรับตราสาร CFD ทั้งหมด ยกเว้น CFDs ของหุ้น เลเวอเรจสูงสุดจะลดลงครึ่งหนึ่งในช่วง 1 ชั่วโมงก่อนเซสชั่นการเทรดจะจบลง สำหรับ CFD ของหุ้น เลเวอเรจจะไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลดเลเวอเรจก่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์