Skip to main content
Introduction to the valuation of stocks: how to choose the best valuation method?
Introduction to the valuation of stocks: how to choose the best valuation method?

การประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้น: วิธีการเลือกวิธีการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุด

นักลงทุนชอบคิดว่าบริษัทขนาดใหญ่หมายถึงการลงทุนขนาดใหญ่ การหาบริษัทที่ดีถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการลงทุน ส่วนการหามูลค่าหุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน เป้าหมายของคุณในฐานะนักลงทุนคือการหาธุรกิจที่ดีและทำการลงทุนที่ราคาที่สมเหตุสมผล ถ้าหากคุณสามารถคิดได้ว่าบริษัทขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต้องถือเป็นการลงทุนที่ใหญ่ คุณกำลังก้าวหน้าไปมากกว่านักลงทุนอีกหลายท่านแล้ว และนั่นคือเหตุผลที่ต้องมีการประเมินมูลค่าหุ้น

การประเมินมูลค่าหุ้นคือขั้นตอนแรกสู่การลงทุนที่ชาญฉลาด เมื่อนักลงทุนพยายามที่จะประเมินมูลค่าหุ้นตามปัจจัยพื้นฐาน สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างมีเหตุมีผล ถ้าหากไม่มีมูลค่าพื้นฐานอยู่ในใจ นักลงทุนอาจหลงไปกับการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงสั้นๆ ได้

เป็นเวลาหลายปี สถาบันทางด้านการเงินได้โปรโมทชี้นำไปในทางที่ไม่ถูกต้องนักว่าการประเมินมูลค่าควรเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากมากเกินไปที่สามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ผ่าน MBAs และ CFAs เท่านั้น ด้วยการใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ นักลงทุนทุกคนสามารถหามูลค่าหุ้นได้

ก่อนที่จะทำการประเมินหุ้น คุณจะต้องทราบก่อนว่าหุ้นคืออะไร หุ้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไหลเหมือนกระแสน้ำ แต่มันคือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของในบริษัทที่ถูกลิสต์ ถ้าหาก XYZ Corp. มีหุ้น 1 ล้านหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ และคุณมีหุ้นบริษัทนี้อยู่หนึ่งหุ้น นั่นหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของหุ้นนี้หนึ่งส่วนในหนึ่งล้านส่วน

แล้วทำไมจะต้องมีใครที่ยอมจ่ายเพื่อหุ้นของคุณ? จริงๆ แล้วมีหลายเหตุผล อาจมีบางคนที่ต้องการเป็นเจ้าของทั้งหนึ่งล้านส่วนเนื่องจากเขาต้องการโหวตในการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงแม้ว่าอาจไม่มาก แต่ถ้าหากคุณรวมหุ้นของคุณกับเพื่อนของคุณ 500,000 หุ้น คุณจะกลายเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในบริษัท นั่นหมายความว่าคุณสามารถบอกให้เพื่อนของคุณทำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น การจ่ายเงินปันผล หรือการควบรวมกิจการกับบริษัทของคุณ

บริษัทมีการซื้อหุ้นบริษัทอื่นด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าซื้อกิจการโดยตรงโดยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมด หรือการร่วมทุน โดยที่บริษัทจะทำการซื้อหุ้นบางส่วนจากบริษัทอื่นเพื่อที่จะมีที่นั่งในบอร์ดผู้บริหาร หุ้นจะมีให้ซื้อเสมอ ราคาหุ้นสามารถบอกได้ถึงราคาของบริษัท ซึ่งได้เปิดขาย 7 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ข้อมูลนี้จะให้บริษัทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตามสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทอื่น

หุ้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงรายได้ กำไร กระแสเงินสด และส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับนักลงทุนรายบุคคล สิ่งนี้จะทำให้พวกเขากังวลเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของตัวเลขที่คุณจะได้รับเป็นเงินปันผล สัดส่วนของสินทรัพย์จะให้คุณได้รับเงินปันผลในส่วนของคุณ ถึงแม้ว่าในขณะนี้หุ้นของบริษัทอาจไม่ได้จ่ายเงินปันผล แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลออกมา

การประเมินมูลค่าหุ้น: แนวความคิดพื้นฐาน

การประเมินมูลค่าหุ้น: แนวความคิดพื้นฐาน

บริษัทมีมูลค่าที่แท้จริง ซึ่งมูลค่าที่แท้จริงนี้จะมาจากกระแสเงินสดอิสระที่บริษัทได้จ่ายออกมาตลอดช่วงการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับในอนาคตจะมีค่าน้อยกว่าเงินที่ได้รับในปัจจุบัน ดังนั้นกระแสเงินสดอิสระจะต้องถูกคิดลดในอัตราที่เหมาะสม

ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการประเมินมูลค่าหุ้นคือ มูลค่าของบริษัทเท่ากับผลรวมของกระแสเงินสดอิสระทั้งหมดในอนาคต กระแสเงินสดอิสระทั้งหมดในอนาคตจะถูกคิดลดตามมูลค่าของเงินตามแต่ละช่วงเวลา ถ้าหากคุณทราบถึงกระแสเงินสดอิสระทั้งหมดของบริษัท และมีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากเงินของคุณ คุณจะสามารถทราบถึงจำนวนเงินที่คุณควรจ่ายสำหรับบริษัทนี้

อย่างไรก็ตามการประเมินมูลค่าหุ้นไม่สามารถทำได้อย่างง่ายๆ เนื่องจากเราสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระในอนาคตได้เพียงเท่านั้น วิธีการนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์ ใส่ข้อมูลลงไป เราจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นจริงออกมา ถ้าหากเราทราบว่ากระแสเงินสดจะถูกสร้างขึ้นมาเท่าใด และถ้าเรามีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เราจะทราบได้ว่าเราควรจะจ่ายเงินเท่าใดสำหรับหุ้นที่จ่ายเงินปันผลหรือบริษัทที่มีกระแสเงินสดเป็นบวก ไม่ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ก็ตาม แต่การเข้าเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้น และต้องการทักษะและประสบการณ์เพื่อทำให้มันมีความแม่นยำ ดังนั้นการประเมินหุ้นเป็นศาสตร์และศิลป์

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น 3 วิธีหลัก

วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น 3 วิธีหลัก

การประเมินในส่วนต่างๆ จะสามารถคำนวณได้อย่างง่ายดาย เช่น อัตราส่วน price-benefit หรือ price-sale, หรือ price-reserve แต่นี่เป็นเพียงตัวเลขที่มีค่าเมื่อเทียบกับการประเมินมูลค่าหุ้นแบบอื่นๆ เท่านั้น

วิธีการ 3 วิธีหลักของการประเมินมูลค่าหุ้นคือการประเมินหุ้นที่มีเงินปันผล

การคิดลดกระแสเงินสด

วิธีการแรกซึ่งเรียกว่าการคิดลดกระแสเงินสด คือการคิดว่าบริษัทเป็นเครื่องผลิตกระแสเงินสดอิสระขนาดใหญ่ เราวิเคราะห์บริษัทเหมือนกับเราซื้อทั้งบริษัท และคิดหากระแสเงินสดอิสระในอนาคตทั้งหมด ถ้าหากเราต้องการคาดการณ์มูลค่าของบริษัท เราสามารถเปรียบเทียบมันกับมูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของบริษัท เพื่อดูว่ามันคุ้มค่าที่จะเข้าซื้อหรือไม่ เรายังสามารถหามูลค่าทั้งหมดที่คำนวณได้ด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด และเปรียบเทียบมูลค่านี้กับราคาหุ้นจริง

การคิดลดเงินปันผล

วิธีการที่สองซึ่งก็คือการคิดลดเงินปันผล เป็นการคิดว่าหุ้นแต่ละตัวเป็นเครื่องผลิตกระแสเงินสดอิสระ เงินปันผลคือกระแสเงินสดอิสระเนื่องจากมันคือเงินสดที่เราได้รับในฐานะนักลงทุน ในตัวอย่างของบริษัท บริษัทสามารถใช้กระแสเงินสดอิสระเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล ซื้อหุ้นคืน เข้าซื้อบริษัทอื่น หรือเก็บไว้ในบริษัท ซึ่งเราแทบจะไม่สามารถควบคุมได้ว่าผู้บริหารจะนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไร อย่างไรก็ตามเงินปันผลจะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้ว เนื่องจากเงินปันผลปัจจุบันรวมถึงการเติบโตของเงินปันผลที่คาดการณ์จะคิดรวมถึงกระแสเงินสดอิสระของบริษัทและวิธีการที่ผู้บริหารจะใช้กระแสเงินสดอิสระนี้

วิธี Multiple Profit Approach

วิธีการที่สามนี้ซึ่งในบางครั้งถูกเรียกว่าวิธีการ multiple profit approach จะสามารถนำมาใช้ได้ไม่ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ก็ตาม นักลงทุนคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น 10 ปี แล้วจึงทำการใส่กำไรสมมุติลงใน EPS สุดท้ายที่คาดการณ์ จากนั้น จะเป็นการพิจารณาเงินปันผลสะสมและผลต่างระหว่างราคาของหุ้นในปัจจุบันกับราคาที่ได้คาดการณ์ไว้ทั้งหมดในช่วงสิ้นสุดของระยะเวลาที่กำหนดเพื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
หากคุณต้องการทำกำไรจากราคาหุ้น แต่ไม่ทราบวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น จงอย่าท้อใจ ด้วยธุรกรรม CFDที่ทำให้คุณสามารถเริ่มทำเงินจากราคาหุ้นได้ทันทีและยังลดความเสี่ยงของคุณด้วยการเปิดตำแหน่งแบบ long และ short ลองใช้ บัญชีทดลองฟรีของเรา ซึ่งคุณสามารถฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้ก่อนที่จะใช้เงินจริง นอกจากนี้ เราแนะนำให้คุณเรียนรู้การเทรดในหลักสูตร CFD ออนไลน์ฟรี

ทำไมถึงต้องเทรดกับ Libertex?

  • เข้าใช้งานบัญชีเดโมแบบไม่มีค่าใช่จ่าย
  • การช่วยเหลือทางเทคนิค 5 วันต่อสัปดาห์, 24 ชั่วโมงต่อวัน
  • เลเวอเรจสูงสุด 1:500
  • ทำงานบนแพลตฟอร์มได้บนทุกอุปกรณ์: Libertex และ Metatrader 4 และ 5
  • ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับพื้นที่ละตินอเมริกา
ย้อนกลับ

สัมผัสกับความน่าตื่นเต้นของการเทรด!

ลงทะเบียนเปิดบัญชีเดโมกับ Libertex และมาเรียนรู้วิธีการเทรด