nVidia

About nVidia

nVidia Corp. เป็นบริษัทอเมริกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโปรเซสเซอร์และตัวเร่งกราฟฟิก รวมถึงชิปเซ็ตของระบบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ถูกจำหน่ายภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น GeForce, nForce, Quadro, Tesla, ION และ Tegra