Baidu

About Baidu

Baidu Inc. เป็นบริษัทจากจีนที่ให้บริการเกี่ยวกับเว็บ โดยมี search engine ที่มีชื่อคล้ายกับบริษัท Baidu เป็นผู้นำในกลุ่ม web search engines ของจีน อีกทั้งยังเป็นอันดับสองในโลกในด้านจำนวนคำขอที่มีการดำเนินการ