Skip to main content

GBP/CHF

GBP (British pound)
สกุลเงินซึ่งเป็น:
- สกุลเงินของประเทศอังกฤษในเกรทบริเตนและไอร์แลนด์เหนือ (เกรทบริเตน), ซึ่งประกอบไปด้วยอังกฤษ, สก็อตแลนด์ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ
- สกุลเงินคู่ขนานของพื้นที่ Guernsey, Jersey และ Isle of Man
- สกุลเงินตามกฎหมายสำหรับดินแดนของอังกฤษที่อยู่นอกประเทศ: หมู่เกาะฟอร์กแลนด์, เซนท์เฮเลน่า, เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา
ออกโดย: Bank of England
ราคาของสกุลเงินจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England อัตราเงินเฟ้อและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่

CHF (Swiss franc)
สกุลเงินของสวิสเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ สกุลเงินนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมาเนิ่นนาน และจะมีความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่เกิดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ออกโดย: Swiss National Bank
การเปลี่ยนแปลงของราคาจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของ Swiss National Bank รวมไปถึงสถานะและเครดิตเรทติ้งของประเทศ