ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคืออะไร?

29 พ.ย. 2018

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคืออะไร?

ตราสารอนุพันธ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงทางการเงินที่กำหนดมูลค่าผ่านมูลค่าของสินค้าอ้างอิง ซึ่งหมายความว่า ไม่มีมูลค่าของตนเอง แต่ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่เชื่อมอยู่
ตราสารอนุพันธ์มีมานานแล้วเพื่อใช้รักษาจุดสมดุลในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการระดับโลก แต่ปัจจุบัน มีความนิยมมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างสกุลเงินและระบบบัญชีที่ป้องกันการทำธุรกรรมระหว่างผู้ใช้งาน

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคืออะไร?

ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นสัญญาที่ทำขึ้นตามมูลค่าของสินค้าอ้างอิง โดยผู้ขายสัญญาไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ แต่สามารถให้เงินแก่ผู้ซื้อเพื่อซื้อหรือให้อนุพันธ์อื่นกับผู้ซื้อ
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเหล่านี้ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนและการเก็งกำไร ดังนั้นหากเทรดเดอร์ประสงค์จะเก็งกำไรจากตราสารอนุพันธ์ พวกเขาสามารถทำกำไรได้หากราคาที่ซื้อต่ำกว่าราคาของสินค้าอ้างอิง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซึ่งเราจะพูดถึงในภายหลัง) สำหรับสินทรัพย์ใดๆ ที่มีราคา 1,000 ดอลลาร์สหรัฐและราคาของมันเมื่อสิ้นสุดสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะมีรายได้ 100 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากการลดลงของราคาขายของสินทรัพย์ที่คุณเลือกไว้
และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อลดความเสี่ยงของการเทรดระยะสั้นที่คุณอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนในราคาของสินทรัพย์
ทุกวันนี้ไม่ได้มีอนุพันธ์ทางการเงินแค่ประเภทเดียว แต่มีหลายประเภท อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีการใช้มากที่สุด 3 ประเภท ได้แก่ ตราสารสิทธิหรือออปชั่น (Option) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือฟิวเจอร์ (Future) และ ตราสารแลกเปลี่ยนหรือสวอป (Swap)

การเทรดตราสารอนุพันธ์

การเทรดตราสารอนุพันธ์

ตลาดอนุพันธ์มีขนาดใหญ่มาก บอกกล่าวกันว่ามีขนาดราว 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีอนุพันธ์จำนวนมากสำหรับสินทรัพย์ เช่นสกุลเงิน หุ้น พันธบัตร หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ในปีพ. ศ. 2559 มีการประกาศตัวเลขที่ระบุว่ามีอนุพันธ์จำนวนทั้งหมด 25 พันล้านอนุพันธ์ โดย 36% ของจำนวนอนุพันธ์อยู่ในทวีปเอเชีย 34% อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ และ 20% อยู่ในทวีปยุโรป
วันนี้ตลาดอนุพันธ์ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท

OTC: Over The Counter

หรือที่เรียกว่าอนุพันธ์ที่ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเป็นส่วนตัวซึ่งก็คือไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ส่วนมากจะใช้โดยวาณิชธนกิจ

การซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์

สัญญาจะมีชื่อย่ออยู่ในตลาดหุ้น และโดยส่วนใหญ่จะใช้โดยนักลงทุนรายย่อย สัญญามีการเทรดกันเป็นสาธารณะและได้มีการกำหนดเงื่อนไขของสัญญาไว้ล่วงหน้า

ประเภทของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมีความสำคัญกับเศรษฐกิจทั่วโลก อนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมได้แก่:

  • CDO
  • สวอป และ CDS
  • ฟอร์เวิร์ดส

CDO (Collateralized Debt Obligation หรือ ตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน) เป็นตราสารทางการเงินที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2551 ซึ่งมีมูลค่าเป็นไปตามการชำระคืนเงินกู้
ตราสารประเภทนี้ทำให้นักลงทุนมีความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้สินอื่นๆ ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันเพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา การแลกเปลี่ยนส่งผลให้เกิด CDS (Credit Defaul Swap หรืออนุพันธ์ป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้) ซึ่งถูกขายเป็นประกันต่อการผิดนัดชำระหนี้พันธบัตรรัฐบาล และมีส่วนทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551
ฟอร์เวิร์ดหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอนุพันธ์ทางการเงินอีกประเภทอื่นของ OTC และใช้ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามมูลค่าที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ในวันที่ที่ระบุในอนาคต
นอกจากนี้ยังมีอนุพันธ์ทางการเงินที่เคยเทรดในเครือข่ายโดยไม่ผ่านคนกลาง อนุพันธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 ประเภทได้แก่

CFD

CFD ย่อมาจาก Contracts for Difference หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง ช่วยให้คุณสามารถซื้อหรือขายสินทรัพย์บางประเภทได้จำนวนหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับการลดหรือเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์นั้นและใช้เลเวอเรจ กำไร (หรือขาดทุน) จะขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาของสินทรัพย์ ด้วย CFD คุณสามารถเปิดตำแหน่งแบบ Long หากคุณคิดว่าราคาจะเพิ่มหรือแบบ Short หากคุณคิดว่าราคาจะลดลง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าราคาของการดำเนินการอยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ และคุณตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นนับพันหุ้น โดยมียอดรวม 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หากราคาเพิ่มขึ้นเป็น 105 ดอลลาร์สหรัฐคุณจะมีกำไร 5,000 ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากคุณจะมีรายได้เพิ่ม 5 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้นที่คุณซื้อมา ทำให้รายได้รวมของคุณอยู่ที่ 105,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ฟิวเจอร์ส

อนุพันธ์เหล่านี้ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าอ้างอิงในวันที่ในอนาคตและในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยปกป้องผู้ซื้อจากการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์อย่างมาก อนุพันธ์ประเภทนี้มักใช้เพื่อการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์
ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตคุกกี้สามารถซื้อฟิวเจอร์สน้ำตาลในราคาที่กำหนดได้ ด้วยวิธีนี้หากราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้ผลิตยังสามารถที่จะซื้อน้ำตาลในปริมาณที่จำเป็นได้ภายในสองสามเดือนต่อมา

ออปชัน

ออปชัน คือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างสองฝ่ายและอนุญาตให้เจ้าของซื้อ (Call) หรือขาย (Put) สินทรัพย์ในราคาและในวันที่ที่ระบุไว้หรือก่อนหน้านี้ ออปชันจะใช้บ่อยที่สุดในการซื้อขายหุ้น
โดยผู้ซื้อมีสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง ในขณะที่ผู้ขายมีหน้าที่ต้องซื้อหรือขายตามราคาที่ตกลงกันตราบใดที่ผู้ซื้อใช้สิทธิของตน
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าหุ้นของบริษัทโทรศัพท์แห่งหนึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 95 ดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ แต่ในเดือนหน้าบริษัทกำลังจะเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ที่น่าจะเพิ่มมูลค่าของหุ้นของบริษัท ดังนั้นเราจึงซื้อ Call ออปชันที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลาสามเดือนซึ่งในตลาดมีมูลค่า 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อออปชัน ในอีกสามเดือน เราสามารถใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ซื้อได้ดังนั้นผู้ขายต้องขายหุ้นในราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดตราสารอนุพันธ์

ข้อดีและข้อเสีย

การใช้ตราสารอนุพันธ์อาจหมายถึงกำไรมหาศาลหรือความเสี่ยงอย่างมหันต์ นั่นคือเหตุผลที่เราต้องได้รับความรู้ที่จำเป็นเสียก่อน
เราพบว่าผลประโยชน์หลักของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินคือการช่วยปกป้องนักลงทุนจากการขาดทุน และก็ช่วยให้ได้รับกำไรจากสินทรัพย์
ไม่เหมือนการลงทุนโดยตรงในหุ้น ตราสารอนุพันธ์ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ของคุณเองได้
อย่างไรก็ตามเนื่องจากตลาดอนุพันธ์เป็นตลาดเปิด มูลค่าเหล่านี้มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานำมาซึ่งความเสี่ยงมากมาย หนึ่งในความเสี่ยงนั่นก็คือคุณสามารถสูญเสียเงินลงทุนของคุณทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่นาทีได้ถ้าราคาของมันตกลงอย่างมาก
ในทางกลับกันสัญญาส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นหากการลงทุนของคุณไม่ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันคุณอาจสูญเงิน 100%
ท้ายที่สุดหากเรามีความรู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์เพียงเล็กน้อยนั่นก็ถือเป็นความเสี่ยงใหญ่หลวง เนื่องจากมูลค่าของมันขึ้นอยู่กับมูลค่าของการกระทำ การกำหนดราคาที่แน่นอนกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนซึ่งดึงดูดความสนใจของนักฉ้อฉลที่ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนทั้งมืออาชีพและมือใหม่

CFD vs ฟิวเจอร์สและออปชัน

ทั้ง CFD กับฟิวเจอร์สและออปชันช่วยให้คุณสามารถเทรดได้ตามความหลากหลายของสินทรัพย์ กล่าวคือคุณไม่ได้ซื้อหรือขายตัวสินทรัพย์เมื่อคุณเทรดด้วยตราสารอนุพันธ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เลเวอเรจกับทั้งคู่ได้เพื่อให้คุณสามารถทำธุรกรรมด้วยเงินได้มากกว่าที่คุณมีอยู่ อย่างไรก็ตาม CFD ทำให้สามมารถใช้เลเวอเรจกับจำนวนเงินลงทุนเล็กน้อยและมีสินทรัพย์ต่างๆ ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ในการตัดสินใจเลือก คุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรเนื่องจากอนุพันธ์แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะของมัน ตัวอย่างเช่น ฟิวเจอร์สและออปชันเหมาะสำหรับการเปิดตำแหน่งระยะยาวเนื่องจากค่าคอมมิชชั่นรายวันมีราคาถูกกว่าและอัตราการเปิดสูงกว่าของ CFD ดังนั้น CFD เหมาะสมกับตำแหน่ง Short และขนาดเล็ก
ในทางกลับกัน CFD มีสภาพคล่องสูงและไม่มีวันหมดอายุช่วยให้สามารถปิดตำแหน่งได้ตลอดเวลา ในขณะที่หากใช้ฟิวเจอร์สและออปชันก็จะมีความเป็นไปได้ว่ามีสภาพคล่องไม่เพียงพอและค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตำแหน่งสูงมาก

การเทรดฟิวเจอร์สและออปชันคุ้มค่าหรือไม่?

ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงความแตกต่างระหว่าง CFD กับฟิวเจอร์สและออปชัน อย่างไรก็ตามคุณต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะบางประการระหว่างฟิวเจอร์สและออปชันด้วยเพื่อให้คุณสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณได้มากที่สุด
เมื่อพูดถึงสัญญาฟิวเจอร์ส ผู้ซื้อต้องจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้ในตอนต้นเมื่อถึงวันหมดอายุสัญญา ในขณะที่ผู้ซื้อสามารถยกเลิกสัญญาได้หากทำออปชัน
ดังนั้นการดำเนินการด้วยฟิวเจอร์สจะเข้มงวดกว่าและให้ความปลอดภัยมากกว่า ในทางกลับกันออปชันมีความเข้มงวดน้อยกว่าและจะช่วยให้คุณสามารถออกจากการดำเนินการได้หากตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็น

ทำไมควรลงทุนในตราสารอนุพันธ์

การลงทุน

แม้จะเป็นความจริงว่าการลงทุนในตราสารอนุพันธ์มีความไม่แน่นอนก็ตาม แต่ตราสารอนุพันธ์ก็อาจเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มผลกำไรให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณได้มากที่สุดก็เป็นได้
การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินทำให้สามารถเก็งกำไรและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าอ้างอิง แต่ก็ยังสามารถจัดการและลดความเสี่ยงที่มากับการลงทุนได้อีกด้วย
ในกรณีที่มีการเก็งกำไร นักลงทุนสามารถทำกำไรได้หากราคาซื้อของสินทรัพย์ต่ำกว่าราคาที่นำเสนอของสินทรัพย์เดียวกันเมื่อสิ้นสุดสัญญาฟิวเจอร์ส
ในทางกลับกันเมื่อเราพูดถึงการใช้ประโยชน์จากอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยง นักลงทุนสามารถปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนจากการลดลงของมูลค่าหุ้นของเขาได้ด้วยการใช้อนุพันธ์ทางการเงิน หากหุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น คุณจะได้รับเงินมากขึ้น แต่ถ้าราคาหุ้นตกลง คุณอาจได้หรือขาดทุนน้อยลง
การเพิ่มขึ้นของเลเวอเรจคืออีกเหตุผลที่ยอดเยี่ยมอีกเหตุผลหนึ่งในการดำเนินงานกับตราสารอนุพันธ์ เนื่องจากคุณสามารถเทรดได้ด้วยเงินเพียง10 ดอลลาร์สหรัฐแต่มีโอกาสที่จะเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่า 100 ดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้

ทำไมควรเทรดกับ Libertex?

แม้จะเป็นความจริงว่าการดำเนินงานกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในปัจจุบันนักลงทุนใดๆ ก็สามารถร่วมลงทุนในโลกนี้และได้รับผลประโยชน์ที่ดีได้และ... จะมีอะไรดีไปกว่าการทำการดำเนินงานกับ Libertex?
ด้วย Libertex การเทรด CFD ของคุณจะทำกำไรได้มากขึ้นด้วยแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพของเรา นอกจากนี้คุณยังมีโอกาสเปิด บัญชีทดลองฟรี เพื่อให้คุณได้เรียนรู้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดและเริ่มเทรดอนุพันธ์ทางการเงินได้ทันที! หรือคุณอาจศึกษาบทเรียนฟรีของเรา รออะไรอยู่ล่ะ?

ย้อนกลับ