Williams-Sonoma

About Williams-Sonoma

Williams Sonoma, Inc. เป็นบริษัทจากอเมริกันที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องครัวและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ในซานฟรานซิสโกและถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1956 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกทางออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย