Tesla Motors

About Tesla Motors

Tesla Motors Inc. —เป็นบริษัทยานยนต์อเมริกันจากซิลิคอนวัลเลย์ที่เน้นเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทมีเครือข่ายการจำหน่ายและให้บริการเป็นของตัวเอง และยังได้จำหน่ายส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่น บริษัทกำลังขยายเครือข่าย Supercharger ซึ่งประกอบไปด้วยสถานีสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมประตูด้านการขนส่งที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา และบริษัทได้พัฒนาเครือข่ายในยุโรปตะวันตก ญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลียอย่างรวดเร็ว