AT&T

About AT&T

AT&T Inc. เป็นหนึ่งบริษัทด้านโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา บริษัทเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ภายในท้องถิ่นและทางไกลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ให้บริการแบบไร้สายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกา ในปี 2007 บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทแรกที่มีเครือข่ายรองรับ iPhones ที่พึ่งเปิดตัวขึ้นใหม่